Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Notificarea sau comunicarea documentelor

Dacă sunteți implicat în proceduri judiciare, trebuie să transmiteți diferite acte celeilalte părți a litigiului și de asemenea să primiți astfel de acte.


Pentru aceasta, poate fi necesară notificarea sau comunicarea actelor judiciare cum ar fi citația de informare asupra începerii acțiunii în instanță, căile de atac, întâmpinările, hotărârile judecătorești de suspendare sau a actelor extrajudiciare cum ar fi actele notariale, într-un stat membru diferit de cel în care aveți domiciliul stabil.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

 


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 10/08/2017