menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností

Plná verze Tisk

Stanete-li účastníkem soudního řízení, budete mít povinnost doručit druhé straně sporu různé písemnosti a rovněž některé písemnosti obdržíte.


Za tímto účelem může být zapotřebí do členského státu odlišného od toho, v němž máte své bydliště, doručit různé soudní písemnosti, jako například předvolání oznamující zahájení řízení, odvolání, žalobní odpovědi nebo soudní příkazy, anebo mimosoudní písemnosti, jako například notářsky ověřené listiny.

Potřebujete-li podrobnější informace, klikněte Odkaz se otevře v novém okně.sem (budete přesměrováni na příslušnou stránku Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci).


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 27/01/2015