menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Forkyndelse af dokumenter

Maksimeret version Udskriv

Hvis du bliver involveret i en retssag, skal du udlevere forskellige dokumenter til den anden part i sagen, og du vil også modtage en række dokumenter.


I denne forbindelse kan det være nødvendigt at forkynde en række retslige dokumenter såsom en stævning til meddelelse af, at retssagen er begyndt, appeller, svarskrifter og forbud eller udenretslige dokumenter såsom notarakter, der er udstedt i en anden medlemsstat end den, du bor i.

Klik Link åbner i nyt vindueher for at få mere detaljerede oplysninger (du bliver ledt hen på den pågældende side i det europæiske retlige netværk for civil- og handelssager).


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 27/01/2015