Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Μεγιστοποιημένη μορφή Εκτύπωση

Αν έχετε εμπλακεί σε νομική διαδικασία, θα χρειαστεί να διαβιβάσετε διάφορα έγγραφα στον αντίδικο, ενώ θα λάβετε άλλα έγγραφα από αυτόν.


Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσετε δικόγραφα, όπως η κλήση με την οποία γνωστοποιείται η έναρξη της δίκης, ένδικα μέσα, υπερασπιστικές δηλώσεις, διαταγές ή εξώδικα έγγραφα, όπως συμβολαιογραφικές πράξεις, σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ (για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις).


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/01/2015