menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Asiakirjojen tiedoksianto

Suurennettu versio Tulosta

Riita-asian osapuolten on toimitettava toisilleen erilaisia asiakirjoja ja otettava vastaan toisen osapuolen toimittamia asiakirjoja.


Tätä varten osapuolet saattavat joutua antamaan tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa erilaisia oikeudenkäyntiasiakirjoja kuten haaste, jossa ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta, muutoksenhaku, vastine tai kieltomääräys, tai muita, esimerkiksi notaarin vahvistamia asiakirjoja.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLisätietoa kansallisista menettelyistä (linkki siviili- ja kauppaoikeutta koskevan Euroopan oikeudellisen verkoston sivulle)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 27/01/2015