Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Malta


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ni informacij

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Državno odvetništvo

Naslov: Mainguard Building, St. George's Square, Valletta

Poštna številka: VLT1190

Telefon: +356 2568 3105

Telefaks: +356 2123 7281

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Načini sprejemanja pisanj: Originalne dokumente, skupaj s Prilogo 1 k Uredbi (ES) št. 1393/2007 in bančnim potrdilom, je treba poslati po pošti. Kopije se lahko pošljejo vnaprej po telefaksu in/ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini ali malteščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Državno odvetništvo

Mainguard Building

St. George's Square

Valletta VLT1190

Telefon: +356 2568 3105

Telefaks: +356 21237 7281

Geografska območja pristojnosti: Malta in Gozo.

Sredstva, ki so na voljo za prejem in komunikacijo, ter jezikovno znanje: angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Angleščina

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Malta namerava odstopati od člena 9(2), saj ni v skladu s procesnim pravom na Malti.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Angleščina

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Stroški iz člena 11(2) te uredbe ustrezajo fiksni taksi v višini 50 EUR za vsako pisanje, ki ga je treba vročiti.

To takso je treba plačati pred vročitvijo. Če zahtevku za vročitev ni priloženo bančno potrdilo o opravljenem plačilu, se dokumenti vrnejo, ne da bi bili obravnavani. Plačilo takse se izvede z bančnim nakazilom osebi, ki ji je treba denar vrniti brez obdelave. Plačilo taks se izvede z bančnim nakazilom Uradu generalnega državnega tožilca na naslednji bančni račun:

Naziv banke: Central Bank of Malta (Malteška centralna banka)

Ime računa: AG Office – Receipt of Service Documents

Številka računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Koda SWIFT: MALTMTMT

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Da, Malta nasprotuje.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Malta ne nasprotuje.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ni možno, ker se zahteva dokaz o vročitvi. Če pa se sodba izreče proti osebi, ki ni bila vnaprej pravilno obveščena z vabilom, lahko ta oseba v treh mesecih od razglasitve sodbe zahteva, da se zadeva ponovno obravnava.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Jih ni.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/10/2020