Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Slovenija


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovenia

Serving documents


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje: lokalni sudovi (okrajna sodišča), okružni sudovi (okrožna sodišča), Radni i socijalni sud (delovno in socialno sodišče), Upravni sud (upravno sodišče), viši sudovi (višja sodišča), Vrhovni sud (Vrhovno sodišče), Ustavni sud (Ustavno sodišče) i Državno odvjetništvo (Državno odvetništvo).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Svi su okružni sudovi tijela za zaprimanje.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministrstvo za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si

Članak 4. - Slanje pismena

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu sa slovenskim zakonodavstvom, ne postoji poseban rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Slovenija prihvaća potvrde ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

  • Slovenija dopušta mogućnost dostave putem diplomatskog ili konzularnog osoblja u skladu s uvjetima iz članka 13. stavka 1.
  • Slovenija ne dopušta dostavu sudskih pismena osobama s boravištem u Sloveniji putem diplomatskog ili konzularnog osoblja druge države članice, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje isprava potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Izravna dostava nije predviđena slovenskim zakonodavstvom.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, sudac može donijeti odluku i bez primanja potvrde o uručenju ili dostavi, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe.

Zahtjev za povrat može se podnijeti u roku od godinu dana od datuma donošenja sudske odluke.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 21/02/2019