Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betekening en kennisgeving van stukken - Slovenië


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovenia

Serving documents


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Artikel 3 - Centrale instantie

Artikel 4 - Verzending van stukken

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instanties zijn: de lokale rechtbanken (okrajna sodišča), de districtsrechtbanken (okrožna sodišča), de rechtbank voor arbeids- en sociale zaken (delovno in socialno sodišče), de administratieve rechtbank (upravno sodišče), de hogere rechtbanken (višja sodišča), het hooggerechtshof (Vrhovno sodišče), het grondwettelijk hof (Ustavno sodišče) en het bureau van de officier van justitie (Državno odvetništvo).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Alle districtsrechtbanken zijn ontvangende instanties.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Slovenië aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Fax: (+386)1369 57 83

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.gp.mp@gov.si

Artikel 4 - Verzending van stukken

Slovenië aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Ingevolge de Sloveense wetgeving hoeft de betekening of kennisgeving van een stuk niet binnen een bepaalde termijn te worden verricht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Slovenië aanvaardt certificaten die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

  • Slovenië verzet zich niet tegen de mogelijkheid van betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren, onder de in artikel 13, lid 1, vastgestelde voorwaarden.
  • Slovenië verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in Slovenië bevindende personen door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere lidstaat, behalve wanneer van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is krachtens de Sloveense wetgeving niet toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van artikel 19, lid 1, van de verordening, kan een rechter een beslissing geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2, van de verordening is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel kan worden ingediend binnen een jaar na de datum waarop de beslissing is gegeven.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 26/02/2019