Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Comunicarea / notificarea actelor - Austria


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Comunicarea actelor


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile:

  • prin poștă;
  • prin intermediul altor servicii de expediere (de exemplu, servicii de curierat);
  • prin fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@justiz.gv.at

Limbi: germană și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere (formularul-tip prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Se pare că în prezent documentele de tipul celor menționate la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) nu sunt prevăzute în legislația austriacă.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul (formularul prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe fixe.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Austria nu se opune notificării sau comunicării prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă a actelor judiciare prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire nu este permisă în temeiul legislației austriece.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere alineatului (1), instanțele din Austria se pot pronunța dacă sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (2).

Legislația austriacă nu prevede un anumit termen în înțelesul articolului 19 alineatul (4) ultimul paragraf pentru formularea unei cereri de repunere în termen în vederea exercitării unei căi de atac.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/03/2018