Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Avstrija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj:

  • po pošti,
  • po drugih službah za vročanje (na primer po kurirski službi),
  • po telefaksu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Zvezno ministrstvo za pravosodje (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: +43 1 52152 2141

Telefaks: +43 1 52152 2829

E-naslov: team.z@justiz.gv.at

Jeziki: nemščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Zaprosilo (obrazec iz Priloge I) se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Trenutno v avstrijskem pravu ni pisanj iz člena 8(3) in člena 9(2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Potrdilo (obrazec iz Priloge I) se lahko izpolni v nemščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Fiksne takse se ne uporabljajo.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Avstrija ne nasprotuje vročanju v skladu s členom 13(1).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Vročanje sodnih pisanj neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice v skladu z avstrijskim pravom ni dovoljeno.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Sodišča v Avstriji lahko ne glede na odstavek 1 izrečejo sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

Avstrija ni navedla nobenega roka v skladu z zadnjim pododstavkom člena 19(4) za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/03/2018