Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Ciper


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pošta, telefaks, elektronska pošta.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Grščina in angleščina.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Telefon: +357 22 805928

Telefaks: +357 22 518328

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Za namene postopka vročanja znotraj države bi moral organ za pošiljanje predložiti obrazec iz Priloge I v dveh izvodih, in sicer z oznakama FOR SERVICE in FOR RETURN.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Ciprsko pravo ne določa posebnih rokov za vročanje pisanj.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Angleščina.

Člen 11 - Stroški vročitve

21,00 EUR za posamezno pisanje.

Plačilo takse se izvrši z bančnim nakazilom na naslednji bančni račun Ministrstva za pravosodje in javni red:

Račun: 6001017 – Ministrstvo za pravosodje in javni red

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Koda SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Vse vloge za vročitev pisanj morajo biti pripravljene na zgoraj opisani način. Če vlogi ni priloženo ustrezno bančno potrdilo o plačilu takse, se vloga vrne prosilcu in se ne obravnava.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Ciper ne nasprotuje takemu načinu vročanja.

Člen 15 - Neposredno vročanje

S ciprskim pravom je neposredno vročanje dovoljeno.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Na zahtevo prosilca lahko sodnik po lastni presoji izreče sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega člena.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je treba vložiti v enem letu, vendar v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/09/2020