Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Comunicarea / notificarea actelor - Grecia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Comunicarea actelor


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile pentru primirea actelor: servicii poștale

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului din Grecia

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Secția de cooperare judiciară internațională în cauze civile și penale

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atena, Grecia

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcivilunit@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăgkouvelas@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouămntolia@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăavasilopoulou@justice.gov.gr

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului de cerere se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Grecia nu are în vedere o derogare de la articolul 9 alineatele (1) și (2).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba greacă, pentru completarea certificatelor se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Începând de la 1 august 2013, cheltuielile cu comunicarea sau notificarea de către procuror (eisangeléas) se vor ridica la suma forfetară de 50 EUR.

Cheltuielile trebuie achitate prin virament bancar către Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), în următorul cont bancar:

Banca Greciei (Trápeza tis Elládos)

Număr de cont: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Cod SWIFT: BNGRGRAA

Toate cererile de comunicare sau notificare formulate în conformitate cu articolul 4 din regulament trebuie să urmeze procedura descrisă. Cererile care nu sunt însoțite de dovada corespunzătoare plății efectuate de către bancă vor fi returnate fără să fie procesate.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Grecia nu acceptă comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare pe teritoriul său, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), cu excepția cazului în care documentele respective trebuie să fie comunicate sau notificate sau comunicate unor resortisanți ai statului membru care a emis aceste acte.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Grecia nu are nicio rezervă cu privire la acest articol.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), judecătorii trebuie să se pronunțe printr-o hotărâre, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie să fie formulată în termen de trei ani de la pronunțarea hotărârii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 01/12/2020