Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Grčija

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj: po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec se lahko izpolni v grščini, angleščini ali francoščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atene, Grčija

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τelefon: (+30) 210 7767529, (+30) 210 7767322, (+30) 210 7767312

Telefaks: (+30) 210 7767499

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucivilunit@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknugkouvelas@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknumntolia@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknuavasilopoulou@justice.gov.gr

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Grčija poleg obrazcev v grščini sprejema tudi obrazce, izpolnjene v francoščini ali angleščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Grčija ne bo odstopala od člena 9(1) in (2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Grčija poleg potrdil v grščini sprejema tudi potrdila, izpolnjena v francoščini ali angleščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Za stroške vročitve s strani državnega tožilca (eisangeléas) je od 1. avgusta 2013 določen fiksni znesek v višini 50 EUR.

Plačilo taks se izvede z bančnim nakazilom Ministrstvu za pravosodje, preglednost in človekove pravice (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) na naslednji bančni račun:

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Številka bančnega računa: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Koda Swift: BNGRGRAA

Vsa zaprosila za vročitev v skladu s členom 4 Uredbe morajo biti v skladu z opisanim postopkom. Zaprosila brez priloženega zahtevanega bančnega potrdila o plačilu se vrnejo, ne da bi bila obravnavana.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Grčija nasprotuje vročanju sodnih in izvensodnih pisanj na svojem ozemlju v skladu z odstavkom 1 tega člena, razen če je treba pisanja vročiti državljanom države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Grčija v zvezi s tem členom ni izrazila pridržkov.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na odstavek 1 morajo sodišča v Grčiji izreči sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 se lahko vloži v treh letih od razglasitve sodbe.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 01/12/2020