Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1393/2007


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 skal forbedre og lette overførslen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager i EU-landene.

Forordningen anvendes mellem alle EU-lande, herunder Danmark, der har bekræftet, at man vil gennemføre forordningen gennem en Link åbner i nyt vindueerklæring baseret på en parallelaftale med EU.

Forordningen fastlægger forskellige midler til overførsel og forkyndelse af dokumenter: overførsel mellem fremsendende og modtagende instanser, overførsel via diplomatiske eller konsulære kanaler, forkyndelse pr. post og direkte forkyndelse.

De fremsendende instanser er kompetente ved den retslige og udenretslige overførsel af dokumenter, der skal forkyndes i et andet EU-land. De modtagende instanser er kompetente ved modtagelsen af retslige og udenretslige dokumenter fra et andet EU-land. Den centrale enhed har ansvaret for at forsyne de fremsendende instanser med oplysninger og for at søge løsninger på et hvilket som helst problem, der måtte opstå under overførslen af dokumenter, der skal forkyndes.

Forordningen indfører syv forskellige formularer.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueAftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

Link åbner i nyt vindueHaagerkonventionen af 15. November, 1965 vedrørende forkyndelse eller overførsel i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Serving documents


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/02/2019