Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Španija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

V Španiji so organi za pošiljanje uradniki različnih sodišč (Letrados de la Administración de Justicia).

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Kar zadeva načine sprejemanja pisanj, imajo sodišča opremo IT in telematsko opremo, vendar je njuna uporaba še vedno na začetni stopnji. V prihodnosti bo mogoče uporabiti orodja IT, trenutno pa se pisanja lahko sprejemajo samo po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini, francoščini, portugalščini ali španščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Španija je kot osrednji organ imenovala Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje pri Ministrstvu za pravosodje (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje

Ministrstvo za pravosodje

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Telefaks: +34 913904457

Trenutno se pisanja lahko sprejemajo samo po pošti.

Sprejemljivi jeziki: španščina, francoščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V Španiji se obrazec zahtevka (standardni obrazec) razen v španščini lahko izpolni tudi v angleščini, francoščini in portugalščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Roki so različni in odvisni od vrste pisanja, ki se vroča, ter od vrste ali faze postopka.

Praviloma znašajo tri ali pet dni.

Uporabljajo se določbe ustreznih postopkovnih pravil.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V Španiji se potrdila o vročitvi razen v španščini sprejemajo tudi v angleščini, francoščini in portugalščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Stroški vročitve so predpisani v veljavni španski zakonodaji, čeprav trenutno ni določen noben znesek.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Španija nasprotuje vročanju pisanj, ki izvirajo iz drugih držav članic, na svojem ozemlju po konzularnih ali diplomatskih službah, razen če se pisanje nanaša na državljana zadevne države članice (država članica porekla).

Člen 15 - Neposredno vročanje

Ta vrsta vročanja ni predvidena v španskem pravu in zato ni dovoljena.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

V Španiji lahko sodniki ukinejo prekinitev postopka in izrečejo sodbo ne glede na določbe člena 19(1), če so izpolnjene vse zahteve iz člena 19(2).

Glede pristojnosti sodnika za sprejem predlogov za vrnitev v prejšnje stanje je Španija navedla, da ti predlogi niso dopustni, če so vloženi več kot eno leto po datumu sodbe.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 27/04/2020