Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Asiakirjojen tiedoksianto - Suomi


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Asiakirjojen tiedoksianto


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

3 artikla - Keskusyksikkö

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

11 artikla - Tiedoksiantokulut

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Lähettäviä viranomaisia ovat käräjäoikeudet, markkinaoikeus, hovioikeudet, korkein oikeus ja oikeusministeriö.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksilla tai sähköpostina.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeen täyttökielet: suomi, ruotsi tai englanti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on oikeusministeriö.


Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16 06 76 28

Faksi: (358-9) 16 06 75 24

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancentral.authority@om.fi

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksina tai sähköpostina.

Kielet: suomi, ruotsi, englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Suomi ilmoittaa 9 artiklan 3 kohdan nojalla, ettei se sovella 9 artiklan 1 ja 2 kohdan määräyksiä. Artiklan määräyksillä ei nykyisessä muodossaan ole maan oikeusjärjestelmän kannalta ymmärrettävää merkitystä eikä niitä siten voitaisi Suomessa käytännössä soveltaa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksianto on maksutonta ulkomaisille lähettäville viranomaisille.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Suomi ei anna 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, joten Suomen tuomioistuimet eivät voi ratkaista asiaa 19 artiklan 2 kohdan nojalla. Siksi myöskään saman artiklan 4 kohdan tarkoittamaa ilmoitusta ei ole tarpeen tehdä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020