Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Finska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Tijela za slanje su okružni sudovi (käräjäoikeudet), Trgovački sud (markkinaoikeus), žalbeni sudovi (hovioikeudet), Vrhovni sud (korkein oikeus) i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini dostave pismena: pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Jezici na kojima se može ispuniti standardni obrazac: finski, švedski i engleski.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa.

Oikeusministeriö [Ministarstvo pravosuđa]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Tel.: +358 (9) 16 06 76 28

Faks: +358 (9) 16 06 75 24

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucentral.authority@om.fi

Pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Jezici: finski, švedski, engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac zahtjeva može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Finska obavješćuje Komisiju da neće primjenjivati odredbe članka 9. stavaka 1. i 2. Sa stajališta finskog pravnog sustava odredbe tog članka u svojem sadašnjem obliku nemaju važnost te se stoga u Finskoj ne mogu primijeniti u praksi.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac potvrde može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Stranom tijelu za slanje ne naplaćuje se naknada za dostavu pismena.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 15. - Izravna dostava

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Kako Finska ne objavljuje obavijest iz članka 19. stavka 2., finski sudovi ne mogu donijeti presude u predmetima u skladu s člankom 19. stavkom 2. U skladu s time nema potrebe za izjavom iz članka 19. stavka 4.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2021