Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Finska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje su okružni sudovi (käräjäoikeudet), Trgovački sud (markkinaoikeus), žalbeni sudovi (hovioikeudet), Vrhovni sud (korkein oikeus) i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini dostave pismena: pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Jezici na kojima se može ispuniti standardni obrazac: finski, švedski i engleski.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa.

Oikeusministeriö [Ministarstvo pravosuđa]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Tel.: +358 (9) 16 06 76 28

Faks: +358 (9) 16 06 75 24

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucentral.authority@om.fi

Pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Jezici: finski, švedski, engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac zahtjeva može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Finska obavješćuje Komisiju da neće primjenjivati odredbe članka 9. stavaka 1. i 2. Sa stajališta finskog pravnog sustava odredbe tog članka u svojem sadašnjem obliku nemaju važnost te se stoga u Finskoj ne mogu primijeniti u praksi.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac potvrde može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Stranom tijelu za slanje ne naplaćuje se naknada za dostavu pismena.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 15. - Izravna dostava

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Kako Finska ne objavljuje obavijest iz članka 19. stavka 2., finski sudovi ne mogu donijeti presude u predmetima u skladu s člankom 19. stavkom 2. U skladu s time nema potrebe za izjavom iz članka 19. stavka 4.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2021