Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentų įteikimas - Suomija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Suomija

Dokumentų įteikimas


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros yra apylinkės teismai (käräjäoikeudet), Rinkos teismas (markkinaoikeus), apeliaciniai teismai (hovioikeudet), Aukščiausiasis Teismas (korkein oikeus) ir Teisingumo ministerija.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentų gavimo priemonės: dokumentai gali būti pateikiami paštu, faksu arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinę formą galima pildyti šiomis kalbomis: suomių, švedų ir anglų.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija.

Oikeusministeriö [Teisingumo ministerija]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vyriausybė]

Tel. (+358) 9 16 06 76 28

Faks. (+358) 9 16 06 75 24

E. paštas central.authority@om.fi

Dokumentai gali būti pateikiami paštu, faksu arba e. paštu.

Kalbos: suomių, švedų ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Prašymo forma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal 9 straipsnio 3 dalį Suomija informuoja Komisiją, kad ji netaiko 9 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų. Šio straipsnio dabartinio pavidalo nuostatos neturi ratio legis šalies teisinėje sistemoje, todėl Suomijoje jų praktiškai taikyti negalima.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Pažymėjimo forma gali būti pildoma suomių, švedų arba anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Užsienio perduodančiajai agentūrai dokumentų įteikimas yra nemokamas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Suomija tokiam dokumentų įteikimo būdui neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Suomija tokiam dokumentų įteikimo būdui neprieštarauja.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Kadangi Suomija neteikia pranešimo pagal 19 straipsnio 2 dalį, todėl Suomijos teismai negali priimti sprendimo bylose pagal 19 straipsnio 2 dalį. Vadinasi, 19 straipsnio 4 dalyje nurodytas pranešimas taip pat nereikalingas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/08/2019