Comunicarea / notificarea actelor - Finlanda

Restaurare Salvează ca PDF

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Comunicarea actelor


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt instanțele districtuale (käräjäoikeudet), Curtea pentru litigii comerciale (markkinaoikeus), curțile de apel (hovioikeudet), Curtea Supremă (korkein oikeus) și Ministerul Justiției.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile de primire a actelor: actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul-tip poate fi completat în una dintre următoarele limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală de primire este Oikeusministeriö [Ministerul Justiției].

Oikeusministeriö [Ministerul Justiției]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Guvernul]

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), Finlanda informează Comisia că nu va aplica dispozițiile articolului 9 alineatele (1) și (2). În forma lor actuală, dispozițiile articolului menționat sunt lipsite de ratio legis în contextul sistemului juridic al Finlandei și, prin urmare, nu pot fi aplicate în practică în această țară.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Pentru notificarea sau comunicarea actelor nu se percepe nicio taxă agenției de transmitere străine.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Întrucât Finlanda nu efectuează notificarea menționată la articolul 19 alineatul (2), instanțele finlandeze nu se pot pronunța în cazurile prevăzute la articolul 19 alineatul (2). În consecință, nu este necesară notificarea prevăzută la articolul 19 alineatul (4).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 08/03/2021