Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Francuska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Članak 2. stavak 1. – Tijela za slanje

U Francuskoj su tijela za slanje sudski izvršitelji i tajništva sudova.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 2. – Tijela za zaprimanje

U Francuskoj su tijela za zaprimanje isključivo sudski izvršitelji.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni način zaprimanja pismena: poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Francuska prihvaća standardni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ispunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Središnje je tijelo Ured za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Adresa:

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) (Ured za pravo Europske unije, međunarodno privatno pravo i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jezici: francuski i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Francuska prihvaća standardni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ispunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s francuskim pravom pismeno mora biti dostavljeno u određenom roku, kao što je utvrđeno u članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Francuska prihvaća potvrdu o dostavi ili primjerak dostavljenog pismena na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 11. - Troškovi dostave

Jedinstvena naknada za rad sudskog izvršitelja iznosi 48,75 EUR (Odluka od 26. veljače 2016.). Odgovarajuću je naknadu potrebno platiti pri slanju pismena, osim ako je podnositelj zahtjeva korisnik pravne pomoći.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Francuska ne dopušta ostalim državama članicama dostavu sudskih pismena na francuskom državnom području konzularnim ili diplomatskim putem, osim ako je adresat državljanin države članice iz koje pismeno potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Francuska dopušta izravnu dostavu iz članka 15. stavka 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., francuski sudac može donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4. mora se podnijeti u roku od godine dana od donošenja odluke.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Informacije nisu dostupne


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019