Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iratok kézbesítése - Franciaország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Iratok kézbesítése


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

3. cikk - Központi szerv

4. cikk - Az iratok továbbítása

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

11. cikk - A kézbesítés költsége

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Franciaországban az áttevő intézmények a bírósági végrehajtók (huissiers de justice) és a bíróságok hivatalai (greffes des tribunaux).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Franciaországban átvevő intézményként kizárólag a bírósági végrehajtók működhetnek.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok átvételének rendelkezésre álló módjai: postai út.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Franciaország az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (az uniós joggal, a nemzetközi magánjoggal és a polgári ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegéllyel foglalkozó osztály, „BDIP”).

Cím:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Polgári és Igazságügyi Igazgatóság)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (az uniós joggal, a nemzetközi magánjoggal és a polgári ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegéllyel foglalkozó osztály, „BDIP”)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefonszám: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: A link új ablakot nyit megEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Nyelvismeret: francia és angol.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Franciaország az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Franciaország közli, hogy nemzeti joga értelmében valamennyi iratot a 8. cikk (3) bekezdésének és a 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározott határidőn belül kell kézbesíteni.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Franciaország a kézbesítési igazolás kitöltéséhez vagy a kézbesített irat másolatának nyelveként a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bírósági végrehajtó eljárásának egységes díja 48,75 EUR (a 2016. február 26-i rendelet szerint). Az iratok átadását a kapcsolódó kifizetésnek kell kísérnie, kivéve, ha a kérelmezőt költségmentesség illeti meg.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Franciaország ellenzi saját területén annak lehetőségét, hogy másik tagállam francia felségterületen diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül bírósági iratokat kézbesítsen, kivéve, ha az irat címzettje az áttevő tagállam állampolgára.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Franciaország nem ellenzi a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére a francia bíró határozatot hozhat, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A (4) bekezdésben említett, mentesítésre irányuló kérelem a határozat keltétől számított legfeljebb egy éven belül nyújtható be.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei egyezmény

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i egyezmény

A Francia Köztársaság kormánya és a Lengyel Népköztársaság kormánya által 1967. április 5-én aláírt megállapodás az 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

A Francia Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által 1969. október 29-én Belgrádban aláírt megállapodás a polgári eljárásról szóló, 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

A Francia Köztársaság és a Román Szocialista Köztársaság által 1974. november 5-én Párizsban megkötött egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtott jogsegélyről

A polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei Hágai Egyezményhez csatolt, a Francia Köztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1979. február 27-én Bécsben megkötött kiegészítő egyezmény a kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről

A Francia Köztársaság és a Magyar Népköztársaság által 1980. július 31-én Budapesten megkötött egyezmény a polgári és a családjogi ügyekben nyújtott jogsegélyről és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A Francia Köztársaság kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya által 1984. május 10-én megkötött egyezmény a jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári, családjogi és kereskedelmi ügyekben

A Francia Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya által 1989. január 18-án Szófiában megkötött egyezmény a polgári ügyekben nyújtott jogsegélyről


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 11/11/2019