Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu iesniegšana - Francija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Dokumentu iesniegšana


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

3. pants - Centrālā iestāde

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

15. pants - Tieša izsniegšana

19. pants - Atbildētāja neierašanās

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

2. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Pārsūtītājas struktūras Francijā ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice) un tiesu kancelejas (greffes des tribunaux).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmējas struktūras Francijā ir tikai tiesu izpildītāji.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumenti jānosūta pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Francija pieņem I pielikumā paredzēto standarta pieprasījuma veidlapu, ja tā ir aizpildīta franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Centrālā iestāde ir Tiesiskās sadarbības birojs civillietās un komerclietās (Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Adrese:

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tālr.: 00 33 1 44 77 61 05

Fakss: 00 33 1 44 77 61 22

E-pasts: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Valodas: franču un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Francija pieņem I pielikumā paredzēto standarta pieprasījuma veidlapu, ja tā ir aizpildīta franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktā laikposmā, kā norādīts 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājumu un izsniegtā dokumenta kopiju var aizpildīt franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Fiksētā maksa par dokumentu izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītājs (huissier de justice), ir EUR 48,75 (2016. gada 26. februāra rīkojums (arrêté)). Šī nodeva jāmaksā, kad dokumenti tiek izsniegti, ja vien pieteikuma iesniedzējs nesaņem juridisko palīdzību.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Francija iebilst pret citu dalībvalsti, kura Francijas teritorijā izsniedz tiesas dokumentus, izmantojot diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, ja vien persona, kurai izsniedz dokumentu, nav šīs dalībvalsts pilsonis.

15. pants - Tieša izsniegšana

Francija neiebilst pret tiešu izsniegšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neskatoties uz 1. punkta noteikumiem, Francijas tiesnesis var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Pieteikums par atbrīvojumu, kā paredzēts 4. punktā, jāiesniedz viena gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Informācija nav pieejama


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 01/02/2019