Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Francija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Člen 2(1) – Organi za pošiljanje

Organi za pošiljanje so v Franciji sodni izvršitelji in sodna tajništva sodišč.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(2) – Organi za sprejem

Organi za sprejem so v Franciji samo sodni izvršitelji.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja: poštne pošiljke.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Francija sprejme standardni obrazec zaprosila iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Osrednji organ je urad za pravno pomoč v civilnih in gospodarskih zadevah (Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale).

Naslov:

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: +33 1 44 77 61 05

Telefaks: +33 1 44 77 61 22

E-naslov: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Znanje jezikov: francoščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Francija sprejme standardni obrazec zaprosila iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Francija navaja, da je v skladu z njeno zakonodajo treba pisanje vročiti v določenem roku, kot je navedeno v členih 8(3) in 9(2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi ali izvod vročenega pisanja se lahko izpolni v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Fiksna taksa za storitev sodnega izvršitelja (huissier de justice) znaša 48,75 EUR (odlok z dne 26. februarja 2016). To takso je treba plačati pri vročitvi pisanj, razen če prosilec prejema pravno pomoč.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Francija nasprotuje vročanju sodnih pisanj s strani druge države članice na francoskem ozemlju po konzularni ali diplomatski poti, razen če je naslovnik pisanja državljan te države članice, iz katere pisanje izvira.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Francija ne nasprotuje možnosti neposrednega vročanja pisanj, ki je predvidena v členu 15.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na odstavek 1 lahko francoski sodnik izreče sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 je treba vložiti v roku enega leta od odločbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Ni informacij


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 01/02/2019