Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1393/2007


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 nastoji se poboljšati i ubrzati slanje sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima radi njihove dostave među državama članicama.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Dansku, koja je potvrdila da namjerava provesti sadržaj Uredbe Poveznica se otvara u novom prozoruizjavom na temelju Usporednog sporazuma sklopljenog s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni razni načini slanja i dostavljanja dokumenata: slanje s pomoću tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje konzularnim ili diplomatskim kanalima, dostava poštom i izravna dostava.

Tijela za slanje odgovorna su za slanje sudskih ili izvansudskih pismena koja moraju biti dostavljena u drugu državu članicu. Tijela za zaprimanje odgovorna su za zaprimanje sudskih ili izvansudskih pismena iz druge države članice. Središnje tijelo odgovorno je za dostavu podataka tijelima za slanje i rješavanje mogućih poteškoća tijekom slanja pismena na dostavu.

U Uredbi je predviđeno sedam obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

Poveznica se otvara u novom prozoruHaškoj konvenciji od 15. studenog 1965

Poveznica se otvara u novom prozoruARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Dostava pismena


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020