Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentų įteikimas - Airija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Airija

Dokumentų įteikimas


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Airijoje perduodančiosios agentūros yra apygardos teismo kancleriai, kurių yra 26 ir kurie yra priskirti prie kiekvienos apygardos teismo raštinės.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Airijoje gaunančiosios agentūros yra apygardos teismo kancleriai, kurių yra 26 ir kurie yra priskirti prie kiekvienos apygardos teismo raštinės.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Dokumentų gavimo priemonės: dokumentai gali būti perduodami paštu arba per paslaugų teikėją, pvz., naudojantis greito pristatymo paslaugomis.

Ryšiams dėl administracinių priežasčių taip pat gali būti naudojamas faksas ir telefonas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma gali būti pildoma airių arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

The Master

High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Pranešimai anglų arba airių kalba gali būti siunčiami paštu arba faksu Aukštojo teismo centrinei raštinei, faksas (+353) 1 872 56 69. Su Aukštojo teismo centrine raštine galima susisiekti ir telefonu (+353) 1 888 60 00.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Airija priima airių arba anglų kalba užpildytą paraiškos formą (standartinę formą).

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Šios dalies nuostatos netaikomos Airijos teisėje.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Airija priima airių arba anglų kalba užpildytą pažymėjimo formą.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Jeigu pagal 11 straipsnio 2 dalį reikalingos asmeninės paslaugos, tokias paslaugas teiks teisės institucija, privatus tyrėjas, teisininkas arba advokatas, o mokestis, dėl kurio susitaria abi šalys, paprastai yra maždaug 70–100 EUR.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Airija tam neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Airija nevykdo tiesioginio dokumentų įteikimo.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisydamas 1 dalies nuostatų, teismas Airijoje gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai įteikimo ar pristatymo pažymėjimas nebuvo gautas, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Kalbant apie 19 straipsnio 4 dalį, teismas turi įsitikinti, kad prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių buvo pateiktas per pagrįstą laikotarpį po to, kai atsakovas sužinojo apie teismo sprendimą.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/04/2018