Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Asiakirjojen tiedoksianto - Italia


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Dostava pismena


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

3 artikla - Keskusyksikkö

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

11 artikla - Tiedoksiantokulut

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: postilähetykset.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää italiaksi, ranskaksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on Rooman muutoksenhakutuomioistuimen yksikkö.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Puh.: (39)06.328361

Faksi: (39)06.328367933

Italiassa tiedoksiannettavat asiakirjat on toimitettava postitse, ja ne myös palautetaan lähettäville viranomaisille postitse.

Kielet: italia, ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake (vakiolomake) voidaan täyttää italian lisäksi myös ranskaksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Ei sovelleta poikkeuksia.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake, josta käy ilmi, että tiedoksiantoon liittyvät muodollisuudet on täytetty, voidaan täyttää italian lisäksi ranskaksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Italia ei toistaiseksi aio periä maksua ulkomaisten asiakirjojen tiedoksiannosta.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Italia vastustaa sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat annettaisiin tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleskeleville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä (paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa asuville Italian kansalaisille).

Italia vastustaa sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat annettaisiin tiedoksi Italiassa oleskeleville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Ei ole estettä sille, että henkilö, jonka etua oikeudenkäynti koskee, toimituttaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon suoraan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Italia ei anna 19 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/02/2019