Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Forkyndelse og overførsel af dokumenter - Letland


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Forkyndelse af dokumenter


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Artikel 3 - Central enhed

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

I Letland accepteres anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter og attester for forkyndelse af dokumenter, hvis de indsendes pr. post.

Kommunikation via de øvrige formularer, der findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1393/2007, kan også indsendes gennem andre kommunikationsmidler, som måtte stå til rådighed for den berørte lettiske ret.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Letland accepterer standardanmodningsformularer, der er udfyldt på Lettisk og Engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Den centrale enhed er Republikken Letlands justitsministerium.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Letland

Tlf: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Fax: (+371) 210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

I Letland accepteres en anmodning om forkyndelse af dokumenter, som er indgivet ved at udfylde formularen i bilag I til forordningen på engelsk eller lettisk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkisktyskengelskfranskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

I Letland accepteres en forkyndelsesattest, som er indgivet ved at udfylde formularen i bilag I til forordningen på engelsk eller lettisk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

De lettiske myndigheder forkynder ikke dokumenter efter artikel 11, stk. 2, litra a), i forordningen, og Letland meddeler derfor ikke de oplysninger, der er specificeret i artikel 11, stk. 2.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Letland modsætter sig den form for forkyndelse af dokumenter, der er beskrevet i artikel 13, stk. 1, i forordningen, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den pågældende medlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Lettisk lovgivning giver ikke hjemmel til at forkynde dokumenter i Letland i overensstemmelse med artikel 15 i forordningen.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset artikel 19, stk. 1, i forordningen kan en lettisk domstol eller dommer træffe afgørelse, selv om der ikke foreligger bevis for forkyndelse eller aflevering, forudsat at betingelserne i artikel 19, stk. 2, i forordningen er opfyldt. I Letland er der ingen bestemt frist for, hvornår sagsøgte skal have indgivet sin anmodning om at tilsidesætte virkningerne af appelfristens udløb, forudsat at betingelserne i artikel 19, stk. 4, i forordningen er opfyldt.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkisktyskengelskfranskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/06/2019