Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Asiakirjojen tiedoksianto - Latvia


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Asiakirjojen tiedoksianto


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

3 artikla - Keskusyksikkö

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

11 artikla - Tiedoksiantokulut

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Muista jäsenvaltioista tulleet, asiakirjojen tiedoksiantoa ja tiedoksiantotodistusta koskevat pyynnöt hyväksytään Latviassa, jos ne on toimitettu postitse.

Muita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1393/2007 säädettyjä vakiolomakkeita käyttäen annetut ilmoitukset voidaan toimittaa myös muilla viestintävälineillä edellyttäen, että nämä ovat asianomaisen latvialaisen tuomioistuimen käytettävissä.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Latvia hyväksyy latvia tai englanti kielellä täytetyt vakiopyyntölomakkeet.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Keskuselin on Latvian tasavallan oikeusministeriö.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Puh.: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Faksi: (+371) 210823

Sähköposti: tm.kanceleja@tm.gov.lv

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asetuksen liitteessä I olevalle vakiolomakkeelle laadittava asiakirjojen tiedoksiantoa koskeva pyyntö voidaan esittää joko latvian tai englannin kielellä.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariaespanjatšekkisaksaenglantiranskakroaattiromania.

Tietoja ei ole saatavilla

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen liitteessä I olevalle vakiolomakkeelle laadittava todistus asiakirjojen tiedoksiannosta voidaan esittää joko latvian tai englannin kielellä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latvian viranomaiset eivät anna tiedoksi asiakirjoja asetuksen 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla. Sen vuoksi Latvia ei toimita 11 artiklan 2 kohdan mukaisia tietoja.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Latvia vastustaa asetuksen 13 artiklan 1 kohdan nojalla tapahtuvaa asiakirjojen tiedoksiantamista, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi kyseisen jäsenvaltion kansalaisille.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Latvian lainsäädännön mukaisesti asiakirjoja ei voida antaa Latviassa tiedoksi asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Poiketen siitä, mitä asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, latvialaiset tuomioistuimet tai tuomarit voivat ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai asiakirjojen toimittamisesta ei ole saatu, jos asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Latviassa ei ole erityistä määräaikaa, jonka päätyttyä vastaajan hakemusta muutoksenhakuajan päättymisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi ei hyväksytä edellyttäen, että asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariaespanjatšekkisaksaenglantiranskakroaattiromania.

Tietoja ei ole saatavilla


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2019