Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Latvija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Tijela za zaprimanje u Latviji su okružni i gradski sudovi (rajona (pilsētas) tiesas).

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Zahtjevi iz drugih država članica za dostavu pismena i potvrde o dostavi pismena u Latviji se prihvaćaju ako su poslani poštom.

Obavijesti za koje se koriste drugi standardni obrasci iz Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća također se mogu podnositi korištenjem drugim sredstvima komunikacije koja su dostupna odgovarajućem latvijskom sudu.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

U Latviji se za ispunjavanje standardnih obrazaca prihvaćaju latvijski i engleski jezik.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa Republike Latvije.

Ministarstvo pravosuđa

Brīvības bulvāris 36

LV-1536, Riga

Latvija

Telefon (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Telefaks: (+371) 210823

E-pošta: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Članak 4. - Slanje pismena

U Latviji se zahtjevi za dostavu pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaćaju ako su sastavljeni na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s člankom 56.1 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, ako su sudska pismena dostavljena u skladu s postupkom iz članka 56., uz izuzetak slučaja iz stavka 9., smatra se da je osoba obaviještena o mjestu i vremenu sudskog ročišta ili postupovne radnje ili o sadržaju odgovarajućeg pismena te se smatra da su sudska pismena dostavljena:

1. na dan kada ih je osoba primila u skladu s člankom 56. stavcima 3., 7. ili 8. navedenog Zakona;

2. na dan kada ih je osoba odbila primiti (članak 57.);

3. sedmog dana od dana slanja pismena ako su poslana poštom;

4. trećeg dana od dana slanja pismena ako su poslana e-poštom;

5. trećeg dana od dana slanja pismena ako su poslana elektroničkim putem.

U skladu sa stavkom 2. navedenog članka, na činjenicu dostave pismena ne utječe samo po sebi pitanje jesu li pismena dostavljena na prijavljenu adresu boravišta fizičke osobe, dodatnu prijavljenu adresu, adresu koju je fizička osoba navela za komunikaciju sa sudom ili adresu registriranog sjedišta pravne osobe te postoji li obavijest pošte o primitku ili su pismena vraćena. Primatelj može osporiti pretpostavku da su pismena dostavljena sedmog dana od dana slanja ako su poslana poštom ili trećeg dana od slanja ako su poslana e-poštom ili elektroničkim putem navodeći objektivne okolnosti izvan njegove kontrole koje su ga spriječile da primi pismena na navedenoj adresi.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U Latviji se potvrda o dostavi pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaća ako je sastavljena na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Latvijska nadležna tijela ne dostavljaju pismena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (a) Uredbe te stoga ne dostavljaju informacije iz članka 11. stavka 2. Uredbe.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Latvija se protivi dostavi pismena u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe, osim u predmetima kada se pismena dostavljaju državljanima predmetne države članice.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s latvijskim zakonodavstvom pismena se ne mogu dostavljati u skladu s člankom 15. Uredbe.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19. stavka 1. Uredbe, sud ili sudac u Latviji mogu izreći presudu i ako nije zaprimljena potvrda o uručenju ili dostavi pismena ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe. U Latviji ne postoji rok za prihvaćanje zahtjeva za oslobađanje od pravnih posljedica isteka roka za ulaganje žalbe ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 4. Uredbe.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Republika Latvija sklopila je dva sporazuma:

1. Sporazum između Republike Latvije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima;

2. Sporazum o pravnoj pomoći i pravnim odnosima između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2019