Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentų įteikimas - Latvija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Dokumentų įteikimas


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Kitų valstybių narių prašymai įteikti dokumentus ir įteikimo pažymėjimai į Latviją turi būti siunčiami paštu.

Kitos standartinės formos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1393/2007, gali būti pateikiamos ir kitomis atitinkamam Latvijos teismui priimtinomis ryšio priemonėmis.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Latvija priima tipines prašymo formas, užpildytas latvių arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Centrinė įstaiga yra Latvijos Respublikos teisingumo ministerija

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Telefonas +371 7036716

Faksas +371 210823

El. paštas: tm.kanceleja@tm.gov.lv

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Latvijoje prašymas įteikti dokumentus, parengtas pagal reglamento I priede nustatytą formą, gali būti pateiktas latvių arba anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųčekųvokiečiųanglųprancūzųkroatųrumunų.

Informacijos nėra

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Latvijoje įteikimo pažymėjimas, parengtas pagal reglamento I priede nustatytą formą, gali būti pateiktas latvių arba anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijos institucijos dokumentų pagal reglamento 11 straipsnio 2 dalies a punktą neįteikia, todėl Latvija nepraneša 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Latvija prieštarauja dokumentų įteikimui pagal reglamento 13 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai dokumentai įteikiami atitinkamos valstybės narės piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Pagal Latvijos teisę įteikti dokumentų pagal reglamento 15 straipsnį Latvijoje neleidžiama.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant reglamento 19 straipsnio 1 dalies nuostatų, Latvijos teismas arba teisėjas gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai įteikimo ar pristatymo pažymėjimas nebuvo gautas, jeigu įvykdomos reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos. Latvijoje nenumatytas konkretus laikotarpis, kuriam pasibaigus atsakovo prašymas atleisti nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių laikomas nepriimtinu, jeigu įvykdomos reglamento 19 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųčekųvokiečiųanglųprancūzųkroatųrumunų.

Informacijos nėra


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/06/2019