Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Notifika ta' dokumenti - Latvja


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Latvja

Għoti ta' Dokumenti


L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Fil-Latvja talbiet minn Stati Membri oħra għal servizz ta’ dokumenti u ċertifikati ta’ servizz ta’ dokumenti jiġu aċċettati jekk jiġu ppreżentati bil-posta.

Komunikazzjonijiet permezz ta’ forom standard oħra stabbiliti bir-Regolament Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistgħu jiġu sottomessi wkoll b’mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni li għandhom il-qrati Latvjani kkonċernati.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Il-Latvja taċċetta formoli ta' talba standard li jkunu mtlew bil-Latvjan jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-entità ċentrali hija l-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Latvja.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Tel.: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Faks: (+371) 210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Ġewwa l-Latvja, rikjesta biex jiġu trażmessi dokumenti li tkun ġiet magħmula permezz tal-formola li tinstab fl-Anness I tar-Regolament tiġi aċċettata jekk tiġi ppreżentata bil-Latvjan jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgarul-Ispanjoliċ-Ċekil-Ġermaniżl-Ingliżil-FranċiżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

L-informazzjoni mhix disponibbli

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Ġewwa l-Latvja, ċertifikat tas-servizz li jsir permezz tal-formola li tinsab fl-Anness I huwa aċċettat jekk jiġi ppreżentat bil-Latvjan jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-awtoritajiet Latvjani ma jinnotifikawx dokumenti skont l-Artikolu 11(2)(a) tar-Regolament u għaldaqstant il-Latvja mhijiex se tikkomunika l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 11(2).

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

Il-Latvja topponi s-servizz ta' dokumenti skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament, minbarra f'dawk il-każi fejn id-dokumenti jiġu nnotifikati lil ċittadini tal-Istat Membru inkwistjoni.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

Taħt il-leġiżlazzjoni Latvjana mhux permess li tinnotifika dokumenti ġewwa l-Latvja skont l-Artikolu 15 tar-Regolament.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Minkejja d-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament, qorti Latvjana jew imħallef jistgħux jiddeċiedu sentenza anki jekk ma jirċievu l-ebda ċertifikat ta’ notifika jew wasla, sakemm il-kundizzjonijiet stupulati fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament jkunu sodisfatti. Ġewwa l-Latvja mhemmx perjodu speċifiku ta' żmien li warajh ir-rikors tal-konvenut għall-ħelsien mill-effetti tal-egħluq taż-żmien għall-appell mis-sentenza tkun meqjusa inammissibli, sakemm il-kundizzjonjiet speċifikati fl-Artikolu 19(4) tar-Regolament ikunu sodisfatti.

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgarul-Ispanjoliċ-Ċekil-Ġermaniżl-Ingliżil-FranċiżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

L-informazzjoni mhix disponibbli


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/06/2019