Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betekening en kennisgeving van stukken - Letland


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Betekening en kennisgeving van stukken


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Artikel 3 - Centrale instantie

Artikel 4 - Verzending van stukken

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

In Letland worden verzoeken van andere lidstaten om de betekening of kennisgeving van stukken en certificaten inzake de betekening of kennisgeving van stukken aanvaard als zij per post worden ingediend.

Mededelingen via de andere modelformulieren waarin Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad voorziet, kunnen ook worden ingediend via andere communicatiemiddelen waarover het betrokken Letse gerecht beschikt.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Letland aanvaardt in het Lets en het Engels ingevulde modelformulieren.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De centrale instantie is het Ministerie van Justitie van de Republiek Letland.

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Tel. (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Fax (+371) 210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikel 4 - Verzending van stukken

In Letland wordt een aanvraag om betekening of kennisgeving aanvaard, indien zij volgens het modelformulier in bijlage I bij de verordening in het Lets of het Engels is opgesteld.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsSpaansTsjechischDuitsEngelsFransKroatischRoemeens

Nog geen gegevens beschikbaar

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

In Letland wordt een certificaat van betekening of kennisgeving aanvaard, indien het volgens het modelformulier in bijlage I bij de verordening in het Lets of het Engels is opgesteld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De Letse autoriteiten verrichten geen betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de verordening en bijgevolg zendt Letland de in artikel 11, lid 2, bedoelde informatie niet toe.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Letland verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de verordening, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In Letland is betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 15 van de verordening niet door de Letse wetgeving toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van artikel 19, lid 1, kunnen Letse rechters een beslissing geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien aan de voorwaarden in artikel 19, lid 2, van de verordening is voldaan. In Letland is er geen specifieke termijn van toepassing waarbinnen een verweerder zijn verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel moet indienen, voor zover aan de voorwaarden in artikel 19, lid 4, is voldaan.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsSpaansTsjechischDuitsEngelsFransKroatischRoemeens

Nog geen gegevens beschikbaar


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/06/2019