Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doręczanie dokumentów - Łotwa


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Doręczanie dokumentów prawnych


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Art. 3 - Agencja centralna

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Art. 11 - Koszty doręczenia

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Na Łotwie przyjmuje się wnioski o doręczenie dokumentów oraz poświadczenia doręczenia dokumentów pochodzące z innych państw członkowskich, jeżeli są one przesyłane pocztą.

Komunikaty przekazywane za pomocą innych standardowych formularzy, o których mowa w rozporządzeniu nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, można również składać z wykorzystaniem innych środków komunikacji, do których dany łotewski sąd ma dostęp.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Łotwa przyjmuje wnioski na standardowych formularzach, wypełnione w języku łotewskim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Jednostką centralną jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Łotewskiej

Ministry of Justice

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Łotwa

Tel.: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Faks: (+371) 210823

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Na Łotwie wnioski o doręczenie dokumentów sporządzone za pomocą formularza znajdującego się w załączniku I do rozporządzenia mogą być składane w języku łotewskim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiniemieckiangielskifrancuskichorwackirumuński

Informacje są niedostępne

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Na Łotwie poświadczenie doręczenia sporządzone za pomocą formularza znajdującego się w załączniku I do rozporządzenia może być składane w języku łotewskim lub angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Władze łotewskie nie doręczają dokumentów w sposób określony w art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia i w związku z tym Łotwa nie przekazuje informacji wskazanych w art. 11 ust. 2.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Łotwa nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów zgodnie z art. 13 ust. 1, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego te dokumenty pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo łotewskie nie zezwala na doręczanie dokumentów na terytorium Łotwy w sposób określony w art. 15 rozporządzenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 1 rozporządzenia sąd łotewski może wydać orzeczenie, nawet jeśli nie otrzyma poświadczenia doręczenia, o ile spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2 rozporządzenia. W prawie łotewskim nie przewiduje się szczególnego terminu, po upływie którego wniosek o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania od orzeczenia uznaje się za niedopuszczalny, o ile spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 4 rozporządzenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiniemieckiangielskifrancuskichorwackirumuński

Informacje są niedostępne


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2019