Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Latvija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

V Latviji se zaprosila iz drugih držav članic za vročitev pisanj in za potrdila o vročitvi pisanj sprejmejo, če se vložijo po pošti.

Sporočila se lahko prek drugih standardnih obrazcev, določenih v Uredbi št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, vložijo tudi z uporabo drugih sredstev sporočanja, ki so na voljo zadevnemu latvijskemu sodišču.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Latvija sprejema standardne obrazce za zaprosilo, ki se izpolnijo v latvijskem ali angleškem jeziku.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje Republike Latvije.

Ministrstvo za pravosodje

Bvld. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvija

Telefon: (+371) 7036736 / (+371) 7036738

Telefaks: (+371) 210823

E- pošta: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V Latviji se zaprosilo za vročitev pisanja, ki je bilo sestavljeno z uporabo obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejme, če je napisano v latvijskem ali angleškem jeziku.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinanemščinaangleščinafrancoščinahrvaščinaromunščina.

Ni informacij

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V Latviji se potrdilo o vročitvi pisanja, ki je bilo sestavljeno z uporabo obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejme, če je napisano v latvijskem ali angleškem jeziku.

Člen 11 - Stroški vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Latvijski organi ne vročajo pisanj v skladu s členom 11(2)(a) Uredbe, zato Latvija ne posreduje nobenih informacij v zvezi s členom 11(2).

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Latvija nasprotuje vročanju pisanj v skladu s členom 13(1) Uredbe, razen če se pisanja vročijo državljanom zadevne države članice.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Na podlagi latvijske zakonodaje v Latviji ni dovoljeno vročanje pisanj v skladu s členom 15 Uredbe.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe iz člena 19(1) Uredbe lahko latvijsko sodišče ali sodnik izreče sodbo, tudi če ni prejel potrdila o vročitvi oziroma o dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2) Uredbe. V Latviji ni določen poseben rok, po katerem vložitev predloga toženca za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi s pretekom roka za pritožbo ne velja za sprejemljivo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(4) Uredbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinanemščinaangleščinafrancoščinahrvaščinaromunščina.

Ni informacij


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 05/06/2019