Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Malta


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Načini dostave pismena: izvorna pismena zajedno s Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1393/2007 i bankovnom potvrdom dostavljaju se poštom; preslike se mogu dostavljati unaprijed faksom i/ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se ispunjavati na engleskom ili malteškom jeziku

Članak 3. - Središnje tijelo

Ured javnog tužitelja

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT1190

Tel.: (00356) 25683214 / (00356) 25683209 / (00356)  25683192 / (00356) 25683205

Faks: (00356) 21237281

Geografska područja nadležnosti: Malta i Gozo

Sredstva koja su na raspolaganju za dostavu i komunikaciju te jezične vještine: engleski jezik.

Članak 4. - Slanje pismena

engleski jezik.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Malta namjerava odstupiti od članka 9. stavka 2. jer njegove odredbe nisu u skladu s malteškim postupovnim pravom.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

engleski jezik.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi iz članka 11. stavka 2. Uredbe utvrđeni su u fiksnom iznosu naknade od 50 EUR za svako pismeno koje treba dostaviti.

Naknada se plaća prije dostave. Pismena će se vratiti bez obrade ako zahtjev nije upotpunjen bankovnom potvrdom nakon navedene uplate.  Plaćanje naknade izvršava se bankovnim transferom na ime osobe kojoj se novac treba vratiti bez obrade. Plaćanje naknada izvršava se bankovnim transferom uz navođenje bankovnih podataka Ureda javnog tužitelja:

Ime banke: Central Bank of Malta

Račun: AG Office – Receipt of Service Documents

Broj računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kôd: MALTMTMT

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Nije prihvaćeno.

Članak 15. - Izravna dostava

Prihvaćeno je.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Nije moguće jer se traži dokaz o dostavi. Međutim, ako je protiv osobe donesena presuda i ona o tome nije unaprijed obaviještena sudskim pozivom, ona može u roku od tri mjeseca od donošenja presude zahtijevati ponovo suđenje.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Bez komentara.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/03/2018