Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu iesniegšana - Malta


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Dokumentu iesniegšana


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

3. pants - Centrālā iestāde

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

15. pants - Tieša izsniegšana

19. pants - Atbildētāja neierašanās

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentu saņemšanas veidi: dokumentu oriģināli līdz ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 1. pielikumu un maksājuma uzdevumu būtu jānosūta pa pastu. Kopijas var jau iepriekš nosūtīt pa faksu un/vai pa e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapas aizpildīšanai var izmantot angļu vai maltiešu valodu.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Ģenerālprokurora birojs (Attorney General’s Office)

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT1190

Tālr: (00356) 25683214 / (00356) 25683209 / (00356)  25683192 / (00356) 25683205

Fakss: (00356) 21237281

Ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabali: Malta un Gozo

Saņemšanas un saziņas veidi un valodas: angļu valoda

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Angļu.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Malta ir paredzējusi piemērot atkāpi no 9. panta 2. punkta, jo tas neatbilst Maltas procesuālajām tiesībām.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Angļu.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Šīs regulas 11. panta 2. punktā norādītās izmaksas ir fiksēta nodeva EUR 50 apmērā par katru izsniedzamo dokumentu.

Šo nodevu maksā pirms izsniegšanas. Dokumentus atdod atpakaļ iesniedzējam bez apstrādes, ja paziņojuma pieprasījumam nav pievienots minētās nodevas samaksu apliecinošs bankas maksājuma uzdevums. Nodevu maksā ar bankas pārskaitījumu tā persona, kurai nodeva atlīdzināma, ja netiek veikta pieprasījuma apstrāde. Nodevu maksā ar bankas pārskaitījumu Ģenerālprokurora birojam, kura bankas rekvizīti ir šādi:

Bankas nosaukums: Central Bank of Malta

Konta nosaukums: AG Office – Receipt of Service Documents

Konta numurs: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift kods: MALTMTMT

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Ir iebildumi.

15. pants - Tieša izsniegšana

Nav iebildumu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Tas nav iespējams, jo pieprasīts izsniegšanu pierādīt. Ja spriedumu taisa pret fizisku personu un šai personai par to nav iepriekš pienācīgi paziņots ar tiesas pavēsti, personai ir tiesības trīs mēnešu laikā pēc sprieduma taisīšanas pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 05/03/2018