Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Nizozemska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje pismena u Nizozemskoj su svi pravosudni službenici. Tijelo za slanje pismena možete potražiti putem sljedeće poveznice: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijela za zaprimanje pismena u Nizozemskoj su svi pravosudni službenici i središnje tijelo. Tijelo za zaprimanje pismena možete potražiti putem sljedeće poveznice: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pravosudni službenici pismena zaprimaju poštom. Ako je uz naziv tijela za zaprimanje pismena u Prilogu naveden broj faksa ili adresa e-pošte, to tijelo zaprima pismena i faksom te e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Kraljevsko strukovno udruženje pravosudnih službenika (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresa:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HAAG

Nizozemska

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-pošta: kbvg@kbvg.nl

Internetska adresa: http://www.kbvg.nl/

Središnje tijelo može zaprimati/slati pismena poštom, e-poštom ili telefonom na nizozemskom ili engleskom jeziku.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ako se pismeno u Nizozemskoj mora dostaviti u određenom roku, datum koji je potrebno uzeti u obzir kad je riječ o podnositelju zahtjeva utvrđuje se nizozemskim pravom.

Ako se u skladu s pravom države EU-a pismeno mora obraditi u određenom roku, datum koji je potrebno uzeti u obzir kad je riječ o podnositelju zahtjeva utvrđuje se pravom te države.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Fiksni je iznos naknade troškova rada pravosudnog službenika ili nadležne osobe prema pravu države članice primateljice 65 EUR.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Nizozemska dopušta mogućnost da države članice bez ikakve prisile dostavljaju sudska pismena osobama s boravištem u Nizozemskoj izravno putem svojeg diplomatskog ili konzularnog osoblja.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s člankom 15. Uredbe pravosudni službenik može pismena izravno dostavljati osobama s boravištem u Nizozemskoj.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Suci u Nizozemskoj mogu, odstupajući od članka 19. stavka 1., donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2.

Podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka iz članka 19. stavka 4. Uredbe dopušteno je u roku od godine dana od datuma donošenja odluke.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 30/01/2019