Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Nizozemska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za pošiljanje so vsi sodni uradniki na Nizozemskem. Poiščite organ za pošiljanje na: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organi za sprejem so vsi sodni uradniki in osrednji organ na Nizozemskem. Poiščite organ za sprejem na: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Sodni uradniki lahko sprejemajo pisanja po pošti. Organi za sprejem, katerih številka telefaksa ali elektronski naslov sta navedena v prilogi, lahko pisanja sprejemajo tudi po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec iz člena 4(3) Uredbe in potrdilo o vročitvi iz člena 10(2) Uredbe se lahko izpolnita v angleščini in nemščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je Kraljeva poklicna organizacija sodnih uradnikov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Naslov:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Nizozemska

Telefon: +31 70 890 35 30

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknukbvg@kbvg.nl

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kbvg.nl/

Osrednji organ lahko pisanja sprejema in pošilja po pošti, elektronski pošti ali telefonu v nizozemščini ali angleščini.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Obrazec iz člena 4(3) Uredbe in potrdilo o vročitvi iz člena 10(2) Uredbe se lahko izpolnita v angleščini in nemščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Kadar je treba na Nizozemskem pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan, ki ga določa nizozemsko pravo.

Kadar je treba v skladu s pravom države EU pisanje obravnavati v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan, ki ga določa pravo te države.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Obrazec iz člena 4(3) Uredbe in potrdilo o vročitvi iz člena 10(2) Uredbe se lahko izpolnita v angleščini in nemščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Fiksna taksa za storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice, znaša 65 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Nizozemska ne nasprotuje temu, da ima druga država članica možnost, da osebam s stalnim prebivališčem na Nizozemskem vroči sodna pisanja neposredno po svojih diplomatskih ali konzularnih predstavnikih in brez vsakršne prisile.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Osebe s stalnim prebivališčem na Nizozemskem lahko na podlagi člena 15 Uredbe vročajo sodna pisanja neposredno po sodnih uradnikih.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Sodniki na Nizozemskem lahko z odstopanjem od člena 19(1) izdajo sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2).

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz člena 19(4) Uredbe je dopusten, če je vložen v enem letu od dne izdaje odločbe.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 01/02/2019