Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu iesniegšana - Polija


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Връчване на документи


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

3. pants - Centrālā iestāde

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

15. pants - Tieša izsniegšana

19. pants - Atbildētāja neierašanās

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus pieņem tikai pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta pieteikuma veidlapas var aizpildīt poļu, angļu vai vācu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu ministrija

Starptautisko attiecību un Eiropas tiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tālr./fakss: +48 22 628-09-49

Izmantojamās valodas: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Polijas tiesību aktos nav prasības izsniegt dokumentu noteiktā termiņā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dokumentu izsniegšana ir par brīvu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Polija nepieļauj, ka dokumentus izsniedz diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības tās teritorijā, izņemot gadījumus, kad dokumenti jāizsniedz tās dalībvalsts pilsonim, kurā dokuments sagatavots.

15. pants - Tieša izsniegšana

Polija nepieļauj izsniegt dokumentu savā teritorijā tādā veidā kā noteikts šajā pantā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Ja pieprasījums atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma ir iesniegts vairāk nekā gadu pēc sprieduma, to izskatīs tikai izņēmuma gadījumos.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 30/03/2018