Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Poljska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Dostava pismena


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Listine se lahko prejmejo le po pošti.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v poljščini ali angleščini ali nemščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za mednarodno sodelovanje in evropsko pravo

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw

Telefon/telefaks: +48 22 628 09 49

Sprejemljivi jeziki: poljski, angleški, nemški.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec iz Priloge 1 k Uredbi, so: poljski, angleški in nemški.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Poljsko pravo ne zahteva vročitve pisanj v določenem roku.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec iz Priloge 1 k Uredbi, so: poljski, angleški in nemški.

Člen 11 - Stroški vročitve

Vročitev listin je brezplačna.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Poljska ne dovoljuje vročanja pisanj na svojem ozemlju po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, razen če se pisanja vročajo državljanom države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Poljska ne dovoljuje vročanja pisanj na svojem ozemlju v obliki, kakor je opredeljena v tem členu.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Če je predlog za vrnitev v prejšnje stanje glede roka za vložitev pritožbe vložen več kot eno leto po dnevu sodbe, se obravnava le v izjemnih primerih.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 30/03/2018