Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betekening en kennisgeving van stukken - Polen


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Comunicarea actelor


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Artikel 3 - Centrale instantie

Artikel 4 - Verzending van stukken

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Stukken kunnen enkel per post worden toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het modelformulier kan in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie

Dienst voor internationale samenwerking en Europees recht

Al. Ujazdowskie 11

00 – 950 Warschau

Tel./fax: +48 22 628 09 49

Talen: Pools, Engels en Duits

Artikel 4 - Verzending van stukken

Voor de invulling van het modelformulier in bijlage I bij de verordening worden het Pools, het Engels en het Duits aanvaard.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Overeenkomstig het Poolse recht hoeft de betekening of kennisgeving van een stuk niet binnen een bepaalde termijn te worden verricht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Voor de invulling van het modelformulier in bijlage I bij de verordening worden het Pools, het Engels en het Duits aanvaard.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening van gerechtelijke stukken is gratis.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Polen verzet zich tegen betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren op zijn grondgebied, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Deze wijze van betekening is niet toegestaan door de Poolse wetgeving.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Indien een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel niet is ingediend binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven, is het slechts in uitzonderlijke omstandigheden ontvankelijk.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/03/2018