Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Švedska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Sudovi, provedbena tijela i druga švedska tijela koja dostavljaju sudska i izvansudska pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu zaprimiti poštom ili telefaksom ili na neki drugi način dogovoren u pojedinačnom slučaju. Kontakt se može ostvariti i telefonski.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se ispuniti na švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. - Slanje pismena

U standardnom obrascu prihvaćaju se švedski i engleski.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Nije primjenjivo

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U potvrdi o uručenju prihvaćaju se švedski i engleski.

Članak 11. - Troškovi dostave

Švedska ne namjerava uspostaviti naknadu za traženje pomoći sudskog izvršitelja ili neke druge ovlaštene osobe.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Švedska prihvaća dostavu koje provode diplomatski i konzularni predstavnici.

Članak 15. - Izravna dostava

U određenim slučajevima švedskim se pravom dopušta osobi uključenoj u sudski postupak da zatraži dostavu sudskih i izvansudskih pismena izravno od sudskih izvršitelja, službenika ili drugih ovlaštenih osoba.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Švedski sudovi ne moraju donijeti odluku ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2., ali nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 1. Švedska ne namjerava izdati objašnjenje na temelju članka 19. stavka 4.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nordijski sporazum od 26. travnja 1974. o uzajamnoj pravnoj pomoći u pogledu dostave pismena i prikupljanja dokaza (SÖ 1975:42)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 06/07/2020