Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Comunicarea / notificarea actelor - Suedia


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Comunicarea actelor


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Instanțe, autorități de executare a hotărârilor judecătorești și alte autorități suedeze care notifică și comunică acte judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi primite prin poştă, fax sau orice alte mijloace convenite într-un anumit caz. De asemenea, este posibilă contactarea prin telefon a unei autorități.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul tip se poate completa în suedeză sau în engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul tip se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu se aplică

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul de notificare sau comunicare se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Suedia nu intenţionează să perceapă o taxă în cazul intervenţiei unui funcţionar judiciar sau a unei alte persoane competente.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Suedia acceptă notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În anumite situaţii, legislaţia suedeză autorizează persoanele care sunt parte la o procedură judiciară să notifice sau să comunice actele judiciare și extrajudiciare direct, prin intermediul funcționarilor judiciari, autorităților sau altor persoane competente.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Instanţele suedeze nu pronunţă o hotărâre dacă sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (2), însă nu sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (1). Suedia nu intenţionează să prezinte nicio comunicare în temeiul articolului 19 alineatul (4).

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul nordic din 26 aprilie 1974 privind asistența judiciară reciprocă în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe (SÖ 1975:42)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/10/2020