Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Švedska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Sodišča, organi, pristojni za izvršbo, in drugi švedski organi, ki vročajo sodna in izvensodna pisanja v civilnih ali gospodarskih zadevah.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko prejmejo po pošti, telefaksu ali na drug način, dogovorjen v posameznem primeru. Stik se lahko vzpostavi tudi po telefonu.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v švedskem ali angleškem jeziku.

Člen 3 - Osrednji organ

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Standardni obrazec se lahko izpolni tako v švedskem kot tudi v angleškem jeziku.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

n. r.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi se lahko izpolni tako v švedskem kot tudi v angleškem jeziku.

Člen 11 - Stroški vročitve

Švedska ne namerava določiti takse za storitve sodnih uradnikov ali drugih pristojnih oseb.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Švedska ne nasprotuje možnosti vročanja po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Švedska zakonodaja v določenih primerih dopušča, da osebe, ki imajo interes v sodnem postopku, vročajo sodna in izvensodna pisanja neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Švedskim sodiščem ni treba izreči sodbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19(2), vendar niso izpolnjeni pogoji iz člena 19(1). Švedska ne namerava izdati pojasnila na podlagi člena 19(4).

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Nordijski sporazum z dne 26. aprila 1974 o medsebojni pravni pomoči v zvezi z vročanjem pisanj in pridobivanjem dokazov (SÖ 1975:42)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/10/2020