Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostava pismena - Slovenija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Dostava pismena


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje: lokalni sudovi (okrajna sodišča), okružni sudovi (okrožna sodišča), Radni i socijalni sud (delovno in socialno sodišče), Upravni sud (upravno sodišče), viši sudovi (višja sodišča), Vrhovni sud (Vrhovno sodišče), Ustavni sud (Ustavno sodišče) i Državno odvjetništvo (Državno odvetništvo).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Svi su okružni sudovi tijela za zaprimanje.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministrstvo za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si

Članak 4. - Slanje pismena

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu sa slovenskim zakonodavstvom, ne postoji poseban rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Slovenija prihvaća potvrde ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

  • Slovenija dopušta mogućnost dostave putem diplomatskog ili konzularnog osoblja u skladu s uvjetima iz članka 13. stavka 1.
  • Slovenija ne dopušta dostavu sudskih pismena osobama s boravištem u Sloveniji putem diplomatskog ili konzularnog osoblja druge države članice, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje isprava potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Izravna dostava nije predviđena slovenskim zakonodavstvom.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, sudac može donijeti odluku i bez primanja potvrde o uručenju ili dostavi, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe.

Zahtjev za povrat može se podnijeti u roku od godinu dana od datuma donošenja sudske odluke.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/02/2019