Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Comunicarea / notificarea actelor - Slovenia


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Comunicarea actelor


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt: instanțele locale (okrajna sodišča), instanțele regionale (okrožna sodišča), instanțele de dreptul muncii și probleme sociale (delovno in socialno sodišče), instanța administrativă (upravno sodišče), instanțele de apel (višja sodišča), Curtea Supremă (Vrhovno sodišče), Curtea Constituțională (Ustavno sodišče) și Parchetul (Državno odvetništvo).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Toate instanțele regionale sunt agenții de primire.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Slovenia acceptă formularele de cerere completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăgp.mp@gov.si

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Slovenia acceptă formularele de cerere în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Dreptul sloven nu impune ca un act să fie comunicat sau notificat într-un termen limită.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Slovenia acceptă certificate completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

  • Slovenia nu se opune comunicării sau notificării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1).
  • Slovenia se opune comunicării sau notificării documentelor judiciare prin intermediul agenților diplomatici sau consulari din alte țări către persoane care au reședința în Slovenia, în afara cazului în care comunicarea sau notificarea documentului se adresează unui resortisant al statului membru care a emis documentul în cauză.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Conform dreptului sloven, comunicarea sau notificarea directă nu este autorizată.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere articolului 19 alineatul (1), un judecător poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu s-a primit niciun document de atestare a comunicării sau notificării, cu condiția să se fi îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament.

O cerere de repunere în termen poate fi formulată în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 21/02/2019