Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vročanje listin - Slovaška


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Vročanje dokumentov


Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Člen 3 - Osrednji organ

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Člen 11 - Stroški vročitve

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Člen 15 - Neposredno vročanje

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Slovaški organi sprejemajo pisne zahtevke za vročitev listin, in sicer v papirni obliki.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

V skladu s členom 2(4) sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člen 3 - Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovaška republika

Telefon: +421 2 888 91 258

Telefaks: +421 2 888 91 604

E-naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Jeziki: slovaščina, češčina, angleščina, francoščina, nemščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

V skladu s členom 4 sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Slovaška republika nima ničesar za sporočiti v zvezi s členoma 8(3) in 9(2), saj slovaško pravo ne zahteva, da se določene listine vročijo v določenem roku, kot je predvideno v teh členih.

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

V skladu s členom 10 sta v Slovaški republiki za izpolnjevanje obrazcev poleg slovaškega sprejemljiva tudi češki in angleški jezik.

Člen 11 - Stroški vročitve

Listine vroča predvsem sodišče, ki prejme zahtevek. Pod določenimi pogoji pa lahko za vročanje listin pooblasti sodnega uradnika. Če je uradnik, ki ga pooblasti sodišče, sodni izvršitelj (súdny exekútor), se za vsako vročeno listino plača fiksna taksa v višini 6,64 EUR.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Slovaška republika nasprotuje vročanju sodnih listin po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, razen če se listine vročijo državljanom države članice, iz katere listine izvirajo.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Slovaško pravo ne dovoljuje, da sodni uradniki, uradniki ali druge pristojne osebe v Slovaški republiki vročajo sodne listine osebam, ki imajo interes v sodnem postopku, neposredno iz tujine.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Slovaška republika v skladu s členom 19(2) izjavlja, da lahko sodnik ne glede na določbe člena 19(1) izreče sodbo, tudi če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni v tej določbi.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Ni relevantno


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/04/2020