Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Ausztria

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Az osztrák jogban nem létezik a kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás. Az osztrák polgári perrendtartás (ZPO) csak a kerületi bíróságokon bizonyos ügyekben lefolytatható egyszerűsített eljárásról rendelkezik. Általában ez külön eljárási szabályokat vagy tisztán pénzügyi jogvitákra vonatkozó egyszerűsített eljárást jelent, amely a kerületi bíróságok illetékességébe tartozik (a perérték legfeljebb 15 000 EUR, 2015. január 1-jétől 20 000 EUR-ra emelkedik, 2016. január 1-jétől pedig 25 000 EUR-ra). Bizonyos eljárási egyszerűsítésekre van mód munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben, függetlenül a perértéktől.

Általában ezek az egyszerűsítések a legfeljebb 1 000 EUR (lásd 1.5. pont) vagy 2 700 EUR (lásd 1.9. pont) összegű kis értékű követelésekre vonatkoznak.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az osztrák eljárásjogban a kis értékű követelésekre vonatkozó külön szabályok alkalmazása kötelező, és azt a felek nem zárhatják ki.

Ezért kizárt, hogy a bíróság vagy a felek a „rendes” eljárásra térjenek át.

1.3 Nyomtatványok

Mivel Ausztriában nem létezik a kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás, az ilyen követelésekre nem rendszeresítettek külön formanyomtatványt.

1.4 Segítségnyújtás

Legfeljebb 5 000 EUR összegű perérték esetében nem kötelező a jogi képviselet Ausztriában. A bírák kötelesek segítséget nyújtani a jogi képviselettel nem rendelkező feleknek, azaz tájékoztatniuk kell a feleket az eljárásbeli jogaikról és kötelezettségeikről, valamint cselekedeteik és mulasztásaik jogi következményeiről. A felek szóban is jegyzőkönyvbe mondhatják keresetüket az illetékes kerületi bíróságon vagy a lakóhelyük szerinti kerületi bíróságon. Ha a jogi képviselettel nem rendelkező fél írásos beadványa hiányos, úgy a bírónak meg kell adnia a fél részére a megfelelő felvilágosítást és útmutatást. A bíró pártatlansága ezáltal nem sérülhet.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A legfeljebb 1 000 EUR összegű követelések esetében a bíróság akkor mellőzheti a fél által felkínált bizonyítékokat, ha valamennyi mérvadó körülmény teljes feltárása aránytalan nehézségekkel járna. A bírónak azonban ebben az esetben is jóhiszeműen, a teljes eljárás eredményei alapján, az önkényt mellőzve kell döntenie. E döntése fellebbviteli úton felülbírálható.

1.6 Írásbeli eljárás

Az osztrák jog szerint a kizárólag írásbeli eljárás nem lehetséges. Mivel azonban Ausztriában a bizonyítékokat tekintve nincs korlátozás, a tanúvallomásokat írásban is be lehet nyújtani. Ez a bizonyíték azonban okirati bizonyítékként, nem pedig tanúvallomásként kezelendő.

1.7 Az ítélet tartalma

Az osztrák polgári perrendtartás értelmében a határozat szóbeli kihirdetésekor a határozat írásos példányára kevésbé szigorú követelmények vonatkoznak, ami perértéktől függetlenül érvényes. Ha a határozatot a felek jelenlétében szóban hirdették ki, és a határidőn belül egyik fél sem fellebbezett ellene, úgy a bíróság kibocsáthatja „a határozat rövidített példányát”, amely a döntés lefontosabb indokaira korlátozódik.

1.8 A költségek megtérítése

Az osztrák jog szerint a polgári eljárásban a költségviselés alapvetően a pernyertesség mértéke szerint alakul. A bírósági illetékek és az ügyvédi költségek is közvetlenül a perértéktől függnek. Ez azt jelenti, hogy az alacsony perérték rendszerint alacsony bírósági és ügyvédi költségekkel jár. A költségek jogi aktusokban és rendeletekben, tarifa formájában történő megállapításával a kis értékű követelések esetében a költségek alacsonyak. Az ilyen követelésekkel kapcsolatban azonban nincsenek speciális költségszabályok.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az osztrák jog a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokban csak korlátozott fellebbezési jogot tesz lehetővé. A fellebbezés 2 700 EUR perértékig csak jogkérdésben és érvénytelenség (legsúlyosabb eljárási hiányosságok) esetén lehetséges. Más eljárási hiányosságok miatt nincs mód a fellebbezésre, az elsőfokú bíróság ténymegállapításai és a bizonyítékok mérlegelése ugyancsak nem támadható meg. Egyebekben a „rendes” eljárási szabályokat kell alkalmazni.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/03/2021