Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Görögország

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Létezik Görögországban a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás (vagyis olyan külön eljárás, amely eljárási szempontból egyszerűsített a rendes eljáráshoz képest, és amelyet meghatározott összeghatár alatti ügyekben, vagy összeghatártól függetlenül meghatározott perfajták esetén alkalmaznak)?

A Polgári Perrendtartás határozza meg a kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket (XIII. fejezet 466-472. cikk).

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A kis értékű követelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket a következő esetekben kell alkalmazni: 1. ha a jogvita tárgya a békebíró (eirinodikeío) hatáskörébe tartozik, és 5 000,00 eurót meg nem haladó értékű ingó vagyonra vonatkozó követelésekre vagy jogokra, vagy annak birtokviszonyaira vonatkozik; vagy 2. 5 000,00 eurót meghaladó pertárgyérték esetén, ha a felperes nyilatkozik arról, hogy a perben érvényesíteni kívánt követelés vagy jog rendezéséhez elfogad 5 000,00 eurót meg nem haladó összeget. Ebben az esetben a pervesztes alperest a perben érvényesíteni kívánt követelés vagy jog kielégítésére, vagy a bíróság által elfogadott összeg fizetésére kötelezik.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás kötelező.

A bíróság és a felek sem választhatják a rendes eljárást a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás helyett.

1.3 Nyomtatványok

Nem állnak rendelkezésre formanyomtatványok.

1.4 Segítségnyújtás

Az ügyvédi képviselet nélkül eljáró feleknek biztosítanak (például a bírósági tisztviselő vagy a bíró) támogatást eljárási kérdésekben? Amennyiben igen, milyen mértékben?

A felek önállóan járhatnak el a bíróság előtt. A feleket képviselheti házastárs, felmenő vagy lemenő ági rokon, legfeljebb 2. fokig vérrokon vagy legfeljebb 2. fokig házasságon alapuló rokon, vagy általa foglalkoztatott fizetett munkavállaló. A házastársat minden esetben úgy tekintik, mint aki eljárhat házastársa nevében, és további képviselőket jelölhet ki. Ilyen esetekben nincs olyan rendelkezés, amely előírja a bírósági tisztviselőnek vagy a bírónak a nem jogvégzett fél vagy képviselők támogatását.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

Léteznek meghatározott, a rendes eljáráshoz képest enyhébb bizonyításfelvételi szabályok? Amennyiben igen, melyek ezek, és mire terjednek ki?

Olyan tárgyaláson , amely a kis értékű követelésekre vonatkozó külön eljárás keretében kis értékű követeléssel foglalkozik, a békebíró eltérhet a szokásos eljárási szabályoktól: figyelembe vehet olyan bizonyítékot, amely nem felel meg a törvényi követelményeknek, és saját hatáskörében alkalmazhatja a körülményekhez képest legbiztosabbnak, leggyorsabbnak és leginkább költséghatékonynak tekintett tényállásmegállapító eljárást.

1.6 Írásbeli eljárás

A kérelmet írásban lehet benyújtani a békebíróság hivatalához, vagy szóban a békebíró előtt, amiről jegyzőkönyv készül. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: a) a jogszabály szerint a követelést alátámasztó, és a felperes alperes elleni keresetét igazoló tényállás pontos bemutatása; b) a jogvita tárgyának pontos leírása; c) a konkrét kereseti kérelem; és d) valamennyi elérhető bizonyíték.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletet szóban hirdetik ki nyilvánosan, rendszerint közvetlenül a meghallgatást követően még a tárgyalás keretében, mielőtt a bíró rátér a következő ügyre. Ha a bírósági jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ítéletet mindkét fél vagy a nevükben az ügyben eljáró képviselők vagy megbízott ügyvédjük jelenlétében hirdették ki, akkor nem kézbesítik azt a felek részére.

1.8 A költségek megtérítése

Nincs költségtérítés.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A kis értékű követelésekről rendelkező ítéletek ellen nem lehet fellebbezni.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/07/2017