Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kis értékű követelések - Franciaország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

Franciaországban a járásbíróság (tribunal d’instance) előtt zajló, a bíróság hivatalához történő bejelentés (déclaration au greffe) néven ismert, kis értékű követelések érvényesítésére irányuló egyszerűsített eljárásra a polgári perrendtartás 843. és 844. cikkében foglalt rendelkezések vonatkoznak. Az eljárás egy szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatnak az illetékes bíróság hivatalában történő megtételével vagy ezen hivatalhoz történő intézésével indul meg. A bíróság hivatala tértivevényes ajánlott levéllel beidézi a feleket a tárgyalásra. A tárgyaláson a bíróság kísérletet tesz a felek kibékítésére, és a felek egyetértésével bírósági békéltetőt rendelhet ki. Amennyiben nem születik egyezség, az eljárás folytatódik. A jogi képviselet nem kötelező. A feleket képviselheti házastársuk, élettársuk, a velük polgári együttélési szerződést kötött személy, a vér szerinti, vagy házasság útján szerzett közvetlen vagy oldalági rokonaik, illetve munkavállalóik.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A követelés nem haladhatja meg a 4 000 eurót, és annak az érintett járásbíróság hatáskörébe kell tartoznia.

1.2 Az eljárás alkalmazása

A bíróság hivatalához történő bejelentésre irányuló eljárás opcionális.

A bíróság hivatalához történő bejelentésre irányuló eljárás nem alakítható át bírósági eljárássá, mivel ha a követelés összege meghaladja a 4 000 eurót, vagy nem tartozik a járásbíróság hatáskörébe, a keresetlevelet az illetékes bírósághoz kell benyújtani az általános szabályok szerint.

1.3 Nyomtatványok

A formanyomtatvány használata nem kötelező, mivel a bíróság hivatalában a nyilatkozat szóban is megtehető. Létezik ugyanakkor olyan formanyomtatvány, amely a bírósághoz fordulást szolgálja.

A 11764*08. sz. CERFA formanyomtatvány a francia kormány honlapján, az összes járásbíróság hivatalában, valamint a A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.fr/ honlapon is elérhető.

1.4 Segítségnyújtás

Mivel ez egy 4 000 eurót meg nem haladó összegekre vonatkozó egyszerűsített eljárás, és a feleket a bíróság hallgatja meg, a jogszabályok nem rendelkeznek költségmentességről. A feleket azonban ügyvéd segítheti vagy képviselheti, azt követően is, hogy jogi segítségnyújtás iránti kérelmet nyújtottak be.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A bizonyítás szabályai a rendes eljárásban történő bizonyításéhoz hasonlítanak.

1.6 Írásbeli eljárás

Az ilyen egyszerűsített eljárások keretében nincs tisztán írásbeli eljárás.

1.7 Az ítélet tartalma

Az ítéletre a rendes eljárás keretében alkalmazandókkal egyező szabályok vonatkoznak.

1.8 A költségek megtérítése

Az alkalmazandó szabályok megegyeznek a más eljárásokra vonatkozó szabályokkal. Mivel azonban ebben az eljárásban nincs szükség ügyvéd meghatalmazására vagy jogi képviselő kijelölésére, az eljáráshoz kapcsolódó költségek alacsonyabbak.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az ilyen követelések tárgyát képező összegek nagyságára tekintettel nincs lehetőség fellebbezésre. Kizárólag az ítélet hatályon kívül helyezésére vagy semmítőszék elé utalására van lehetőség.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz igazságügyi minisztérium (Ministère de la Justice) honlapja

A link új ablakot nyit megLegifrance weboldal


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 09/09/2019